Kluba Top Suns


Latvijas Šveices kalnu suņu kluba

TOP SUNS Nolikums

 1. Piedalās tikai Latvijas Šveices kalnus suņu kluba biedru suņi!
 2. Kluba Top Suns' - piedalās suņi/kuces, kas startējuši izstādēs (junioru, starpklasē, atklātā, darba, čempionu klase) Šķirnes tiek vērtētas atsevišķi, nosakot TOP suni katrā šķirnē. 
 3. Kluba Top Kucēns' - piedalās suņi/ kuces, kas startējuši mazuļu un kucēnu klasēs.
 4. Kluba Top Veterāns' - piedalās suņi/kuces, kas startējuši veterānu klasē.
 5. Kluba Top Pāris' - piedalās vienam īpašniekam piederoši vienas šķirnes divi pretējā dzimuma suņi, kas startējuši pāru konkursos.
 6. Kluba Top Audzētava' - piedalās FCI/LKF reģistrēta audzētava, kas startējusi audzētavas konkursos.
 7. Kluba Top Pēcnācēji' - piedalās suns/kuce, kas startējis pēcnācēju konkursos.
 8. Kluba biedri, kuri vēlas piedalīties TOP SUNS konkursā, no kārtējā kalendārā gada 1. līdz 15.janvārim iesniedz elektroniski e-pastā: sennenlatvia@gmail.com  informāciju par rezultātiem, kas gūti  ne mazāk kā 5 izstādēs un ne vairāk kā 10 izstādēs, jebkurā valstī iepriekšējā gada laikā. Minimālais noteiktais izstāžu skaits - 5 izstādes - attiecas uz  Nolikuma 2.punktā minētajiem konkursa dalībniekiem. Izstādes, ar kuru rezultātiem piedalīties konkursā, izvēlas suņa īpašnieks. Noteikums par minimālo izstāžu skaitu neattiecas uz audzētāju, pēcnācēju un pāru konkursiem.
 9. Papildus var iesniegt informāciju par iepriekšējā kalendārā gada laikā noslēgtajiem čempionu tituliem.  
 10. Punktu skaitīšanas sistēma Pielikumā Nr.1
 11. Uzvarētāji tiek nosaukti kluba biedru kopsapulcē, pēc kopsapulces rezultāti tiek ievietoti kluba mājas lapā. Uzvarētāju apbalvošana notiek kluba specializētajā izstādē

 

Pielikums Nr 1

 

                                             PUNKTU SKAITĪŠANA

 

Kluba rīkotajā Šveices kalnu suņu specializētajā izstādē iegūtie rezultāti tiek skaitīti dubulti! 

 

sertifikāts / vieta punkti
   
PP, CQ 5
JCAC, CAC, VCAC* 5
CACIB 10
R.CACIB 9
Klases uzvarētājs 5
2.labākais suns / kuce 7
3.labākais suns / kuce 6
4.labākais suns / kuce 5
5.labākais suns / kuce 4
 BOB  10
 BOO  9
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu Best in Group (turpmāk-BIG) I  15
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG II  14
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG III  13
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG IV  12
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG V   11 
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu Best in Show (turpmāk-BIS) I  20
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS II  19 
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS III  18
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS IV  17
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS V  16
 Best in Group (turpmāk-BIG) I  20
 BIG II  19
 BIG III  18
 BIG IV 17 
 BIG V  16
 Best in Show (turpmāk-BIS) I  25
 BIS II  24
 BIS III 23
 BIS IV  22
 BIS V 21
jebkuras valsts Čempions, Jaunais Čempions, Veterānu Čempions** 20
Interčempions** 40
  jebkuras valsts Winner, Baltic Winner, Club Winner 10
Euro Winner, Euro Junior Winner, Euro Veteran Winner 20
World Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner  30

 

*   izstādēs ārpus Latvijas saņemtos JCAC, CAC un VCAC sertifikātus ieskaitām kā vienu, kas vajadzīgs titula 

     noformēšanai. Tas attiecināms uz valstīm, kurās titula noformēšanai pietiek ar vienu sertifikātu.

** titulam ir jābūt noformētam atskaites gadā

 

Download
piemērs ieniegumam Top Suns
piemeers Top Suns.xlsx
Microsoft Excel Table 8.7 KB

Jautājumu un neskaidrību gadījumā

zvanīt: +371 29502206

e-pasts: sennenlatvia@gmail.com