Kluba Top Suns

Rezultāti:


Latvijas Šveices kalnu suņu kluba

TOP SUNS Nolikums

  1. Piedalās tikai Latvijas Šveices kalnus suņu kluba (turpmāk - LŠKSK) biedru suņi!
  2. Kluba Top Suns' - piedalās suņi/kuces, kas startējuši Latvijas izstādēs (junioru, starpklasē, atklātā, darba, čempionu klase) Šķirnes tiek vērtētas atsevišķi! Tiek apbalvotas trīs pirmās vietas katrā šķirnē.
  3. Kluba Top Kucēns' - piedalās suņi/ kuces, kas startējuši mazuļu un kucēnu klasēs Latvijas izstādēs.
  4. Kluba Top Veterāns' - piedalās suņi/kuces, kas startējuši veterānu klasē Latvijas izstādēs.
  5. Kluba Top Pāris' - piedalās vienam īpašniekam piederoši vienas šķirnes divi pretējā dzimuma suņi, kas startējuši pāru konkursos Latvijas izstādēs.
  6. Kluba Top Audzētava' - piedalās FCI/LKF reģistrēta audzētava, kas startējusi audzētavas konkursos Latvijas izstādēs.
  7. Kluba Top Pēcnācēji' - piedalās suns/kuce, kas startējis pēcnācēju konkursos Latvijas izstādēs.
  8. Kluba Valde saskaita visu kluba biedru suņu rezultātus pamatojoties uz datiem, ko kluba biedri kalendārā gada laikā ir iesūtījuši un, kas atspoguļoti kluba mājas lapā (www.sennenlatvia.com, sadaļā Izstādes<Kluba biedru sasniegumi izstādēs'). Punktu skaitīšanas sistēma Pielikumā Nr.1
  9. Suņa saimnieks ir tiesīgs iesniegt papildus informāciju par kluba mājas lapā neatspoguļotajām izstādēm, citās valstīs iegūtajiem Winner tituliem, kā arī par noslēgtajiem čempionu tituliem. Jāuzrāda oriģinālie dokumenti, vai arī jāatsūta skaidri salasāmas apraksta lapu, sertifikātu, diplomu kopijas. Dokumentus iesniedz klubā (Rīgā, Elijas ielā 21) vai pa e-pastu: sennenlatvia@gmail.com līdz  kārtējā kalendārā gada 15.janvārim.
  10. Uzvarētāji tiek nosaukti kluba biedru kopsapulcē, pēc kopsapulces rezultāti tiek ievietoti kluba mājas lapā. Uzvarētāju apbalvošana notiek kluba specializētajā izstādē

 

Pielikums Nr 1

 

                                             PUNKTU SKAITĪŠANA

FCI 2.grupas izstādēs un kluba specializētajās izstādēs iegūtās vietas bestā tiek skaitītas kā grupas (BIG) vietas!

Kluba rīkotajās Šveices kalnu suņu specializētajās izstādēs iegūtie rezultāti tiek skaitīti dubulti! 

 

sertifikāts / vieta punkti
   
PP, CQ 5
JCAC, CAC, VCAC 5
CACIB 10
R.CACIB 9
Latvijas Uzvarētājs, LŠKSK Kluba Uzvarētājs 10
Klases uzvarētājs 5
2.labākais suns / kuce 7
3.labākais suns / kuce 6
4.labākais suns / kuce 5
5.labākais suns / kuce 4
 BOB  10
 BOO  9
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu (turpmāk-BIG)  I  15
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG II  14
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG III  13
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG IV  12
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG V   11 
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu Best in Show (turpmāk-BIS) I  20
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS II  19 
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS III  18
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS IV  17
 Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS V  16
 Best in Group (turpmāk-BIG) I  20
 BIG II  19
 BIG III  18
 BIG IV 17 
 BIG V  16
 Best in Show (turpmāk-BIS) I  25
 BIS II  24
 BIS III 23
 BIS IV  22
 BIS V 21
jebkuras valsts Čempions, Jaunais Čempions, Veterānu Čempions* 20
Interčempions* 40
citas valsts Winner, Baltic Winner, citas valsts Club Winner 10
Euro Winner, Euro Junior Winner, Euro Veteran Winner 20
World Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner  30

 

*-titulam ir jābūt noformētam atskaites gadā!

Jautājumu un neskaidrību gadījumā

zvanīt: +371 29502206

e-pasts: sennenlatvia@gmail.com