Likumi un MK noteikumi

Dzīvnieku aizsardzības likums

29.12.1999.

 

MK noteikumi Nr.266

04.04.2006.

"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"

 

LKF Prezidija lēmums 13.11.2012. Par labturības apmācības apliecinājuma ieguvi saskaņā ar MK noteikumu Nr.266 prasībām.

LKF statūtu 1.5 punkts nosaka: LKF savā darbībā vadās pēc saviem statūtiem, Starptautiskās kinoloģiskās federācijas (FCI) statūtiem un nolikumiem, Latvijas Republikas likumdošanas.

Tādejādi LKF klubiem un viņu biedriem ir jāizpilda prasības, kādas audzētājiem izvirza MK Noteikumi Nr.266, proti, jābūt apmācītiem labturības jautājumos. Papildus apmācība nav nepieciešama tiem, kuriem ir biologa, veterinārārsta vai kinologa izglītība (tai skaitā LKf licenzētie profesionālās pilnveides kursi „Kinoloģijas pamati”).

LKF kluba biedrs var iegūt apliecinājumu sekojošā veidā:

1)      LKF vai jebkuras citas reģistrētas mācību iestādes organizētajā apmācībā, saņemot rakstisku apliecinājumu;

2)      Ja apmeklēts seminārs vai apmācības kurss kādā biedrībā vai komercstruktūrā un nokārtots tests par labturības jautājumiem LKF ;

3)      Ja apmeklēti LKF kinoloģijas kursi un tajos nokārtotas vismaz 80% no paredzētajām ieskaitēm un nokārtots tests (tests ir bezmaksas).

Par visiem neskaidrajiem jautājumiem var rakstīt lkf.org@inbox.lv

 

MK noteikumi Nr.491

21.06.2011.

"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"


Lauksaimniecības datu centra Dzīvnieku reģistrs 

Ievadot sava suņa mikročipa numuru, varat pārliecināties, ka jūsu suns ir reģistrēts!

 

MK noteikumi Nr. 428

19.06.2012.

"Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai"