Statistika


Apkopoti sekojoši dati:

  • Latvijas Šveices kalnu suņu klubā reģistrētie metieni;
  • Latvijas Šveices kalnu suņu klubā reģistrētie suņi;
  • Bernes ganu suņi un metieni, kas reģistrēti LKF pirms Latvijas Šveices kalnu suņu kluba dibināšanas (pirms 2005.gada).