Specializētās izstādes 2018.g.

Latvija

Latvijas Šveices kalnu suņu kluba organizētā

specializētā izstāde "Kluba Uzvarētājs'2018"

notiks 18.08.2018. Jaunmārtiņos

Latvijas Šveices kalnu suņu kluba organizētā

specializētā šķirņu izstāde

"Baltic Sennenhund'2018"

notiks 19.08.2018. Jaunmārtiņos


Lietuva

Lietuvas Šveices kalnu suņu kluba organizētā 

specializētā izstāde "Kluba Uzvarētājs'2018"

notiks 25.05.2018. Moletai


Igaunija

Igaunijas Šveices kalnu suņu kluba organizētā

specializētā izstāde

notiks 06.05.2018. Pērnavā

Igaunijas Bernes ganu suņu kluba organizētā

specializētā izstāde

notiks 19.08.2018. Harju