SUŅA LABTURĪBA


Materiāli no www.fci.be

No angļu valodas tulkoja Agate Seržante


ATBILDĪGA AUDZĒŠANA

Atbildīga audzēšana ir ilgstoša ciltssuņu audzēšanas apņemšanās ar mērķi saglabāt, popularizēt un uzlabot šķirni. Tas ietver izpratni par ģenētiku, prasa rūpīgu atlases plānošanu un vienmēr koncentrējas uz suņu labturību, lai iegūtu veselīgus, temperamentīgi veselus, laimīgus, labi pielāgotus un socializētus kucēnus.

Vienkāršāk sakot, tā ir mīlestība, aizraušanās, apņemšanās un profesionalitāte.

Ir ļoti svarīgi nošķirt atbildīgu audzēšanu, kurā audzētāji rūpējas par savu dzīvnieku labturību, no audzēšanas peļņas gūšanai un komercdarbības, kur rūpes par dzīvnieku var būt mazas vai nebūt vispār.

Audzēšana ir mīlestības darbs!


NACIONĀLA KINOLOĢISKĀ ORGANIZĀCIJA

Galvenie raksturlielumi:

  1. reģistrēta audzēšana;
  2. tīršķirnes saglabāšana;
  3. specializēta organizācija;
  4. aizstāvēšana un izglītošana.

Nacionāla kinoloģiska organizācija (NKO) ir specializēta organizācija, kas aptver visas darbības, kas saistītas ar reģistrētu audzēšanu valstī (Latvijā šo uzdevumu pilda Latvijas Kinoloģiskā federācija (LKF)).

NKO (Latvijā LKF) regulē ciltsdarba prasības, vada ciltsgrāmatu un izsniedz ciltsrakstus. LKF atbalsta un informē par tīršķirnes suņu profesionālu audzēšanu un organizē arī citas ar suņiem saistītas aktivitātes, piemēram, suņu izstādes, suņu sporta pasākumus utml.

Turklāt NKO (Latvijā LKF) cenšas veicināt un vairot izpratni par atbildīgu suņu pārvaldību, aprūpi un labturību, tiecoties būt par visefektīvākajiem tīršķirnes suņu aizstāvjiem savā valstī, vienlaikus sargājot tīršķirnes ģenētiskā fonda "tīrību".

Daudzi NKO (t. sk. LKF) ir FCI (Fédération Cynologique Internationale) biedri, kas ir lielākā, vadošā starptautiskā organizācija visās jomās, kas saistītas ar ciltsdarba suņiem. Pateicoties dažādu aktivitāšu klāstam, kas atbilst visām interesēm, LKF ir vieta visiem suņu mīļotājiem!