Ģenētisko testu izmantošana ciltsdarbā

ĢENĒTISKO TESTU IZMANTOŠANA CILTSDARBĀ

FCI CILTSLIETU KOMISIJAS IETEIKUMI AUDZĒTĀJIEM

DORTMUNDE, VĀCIJA, FEBRUĀRIS 2015

 

Pēdējos gados kļuvuši pieejami visdažādākie ģenētiskie testi suņiem. Suņu audzētājiem bieži vien ir grūti objektīvi novērtēt katra testa nozīmi un precizitāti. Lai gan jauni DNS testi dod nebijušas iespējas, tie rada arī jaunus izaicinājumus. Fakts, ka kādai šķirnei ir pieejams

ģenētiskais tests, vēl nenozīmē, ka šī testa rezultāti ir pietiekoši precīzi vai atbilstoši, lai,

pamatojoties uz testēšanu, pieņemtu lēmumus par turpmāko ciltsdarbu šķirnē. Vēlamies

uzsvērt, ka testu nozīme jāvērtē veselā saprāta robežās un piesardzīgi. Šīs pamattēzes ir

pieejamas arī FCI mājas lapā. Aicinām nacionālos klubus un šķirnes klubus darīt šo informāciju zināmu visiem suņu īpašniekiem.

 

FCI Ciltslietu komisijas galvenie ieteikumi ģenētisko testu izmantošanai ciltsdarbā:

 

1. Ģenētisko testu nozīme jāizvērtē veselāsaprāta robežās un piesardzīgi.

 

2. Suns, kurš izrāda nopietnas saslimšanas simptomus, nav izmantojams vaislā - neatkarīgi

no ģenētisko testu rezulātiem.

 

3. Starptautiskajai suņkopības sabiedrībai ir pienākums atbalstīt suņu audzētājus un

īpašniekus, palīdzot noteikt ģenētisko testu praktisko derīgumu un izstrādājot

pielietošanas vadlīnijas.

 

4. FCI Ciltslietu Komisija neiesaka izmantot ģenētiskos testus slimībām, kam iedzimtība nav

pierādīta. DNS testi poligēnām saslimšanām (kuras nosaka vairāki gēnu pāri) ir

izmantojami tikai tad, ja pierādījumi, balstoties uz zinātniskām publikācijām, apstiprina,

ka konkrētā mutācija/ as izraisa ievērojamu un noteiktu saslimšanas risku, un ja

konkrētā saslimšana ir klīniski nozīmīga konkrētajai šķirnei.

 

5. FCI Ciltslietu Komisija atturas ieteikt multi-testus un DNS testu komplektus, kas pašlaik

kļuvuši pieejami. Šādu nostāju pamatojam ar to, ka bieži vien trūkst pētījumu, kas

apstiprinātu testa praktisko atbilstību un/vai derīgumu katrai mutācijai, ko piedāvā

šādos testu komplektos, kā arī ar iespējamo negatīvo ietekmi uz vispārējā vaislas darba

mērķu sasniegšanu, ko var izraisīt ģenētisko testu nekritiska izmantošana. Tā vietā

iesakām, lai suņu audzētāji un īpašnieki katrā šķirnē izmanto tos specifiskos ģenētiskos

testus, kas ir aktuāli konkrētajā šķirnē, ja šo testu atbilstība un derīgums ir pierādīti.

 

6. FCI Ciltslietu Komisija vēlas uzsvērt, ka suņu audzētājiem un īpašniekiem ir rūpīgi

jāizvērtē katra ģenētiskā testa praktiskais derīgums un precizitāte, pirms tests tiek

veikts. Izmantojiet tikai pilnībā atstrādātus testus un tikai tām saslimšanām, kas šķirnei

ir klīniski nozīmīgas. Neviens suns, ne arī cita dzīva radība, nav pilnīgi brīva no

mutācijām, kas var izraisīt saslimšanu. Sliktākajā gadījumā nekritiska DNS testu

izmantošana var negatīvi ietekmēt šķirnes veselību un ģenētisko daudzveidību. Ja

šaubāties par kāda testa izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar šķirnes klubu.

 

7. Ģenētiskie testi ir lielisks darba rīks ciltsdarbā, kas ļauj uzlabot šķirnes veselību, ja vien

testiem piemīt augsts derīgums un ticamība un ja testēšanas rezultāti tiek gudri

izmantoti.

 

8. Vienpusīga vai pārspīlēta paļaušanās uz DNS testu rezultātiem var palielināt risku, ka

citas nozīmīgas saslimšanas vai iezīmes šķirnē tiek atstātas novārtā.

 

9. Vēlamies uzsvērt, ka ciltsdarba programmai jābalstās uz dažādu nopietnu veselības

problēmu smagumu un izplatību šķirnē, nevis uz ģenētisko testu pieejamību.

 

10. Ja saslimšana neizraisa klīniskas problēmas šķirnē un / vai ja ģenētiskā testa uzticamība

un derīgums nav pierādīti, no suņa testēšanas labāk atturēties. Pretējā gadījumā pastāv

risks, ka no ciltsdarba tiek izslēgti potenciāli derīgi vaislas dzīvnieki, pamatojoties uz

neskaidriem vai maldinošiem rezultātiem.

 

11. Paturiet prātā, ka ciltsdarbs ir kas vairāk nekā tikai konkrētas slimības un ģenētiskie

testi– lai gan pieejami daudzi un dažādi ģenētiskie testi, tie nedod pilnīgu kopainu par

suni un tā vietu šķirnes attīstībā.

 

12. Audzētājam jānovērtē viss suns kopumā – tā veselība, ilgmūžība,temperaments, darbaspējas un eksterjers. Ciltsdarba augstākais mērķis ir funkcionāli vesels suns, kas iekļaujas sabiedrībā un kura fiziskie dotumi un psihe atbilst savas funkcijas veikšanai.