Kluba audzētāji

Cienījamie audzētāji!

 

Lūdzu pārbaudiet, vai informācija par jūsu suņiem ir pareiza!
Kā arī lūdzam sniegt papildus informāciju, ja tāda ir!
Ja jūs neapmierina pievienotais fotouzņēmums, lūdzam atsūtīt citu!

 

Par papildinājumiem un ierosinājumiem rakstīt:
sennenlatvia@gmail.com