Obedience

Obedience (OBD) tulkojumā no angļu valodas nozīmē – paklausība. Tas ir starptautisks apmācības kurss, kas ir vissarežģītākais no visiem paklausības normatīviem. Tā sarežģītība slēpjas ne tikai noteiktajos vingrinājumos, bet arī to izpildes kvalitātes prasībās. 

 

OBD vēsture aizsākās 1995. gadā Zviedrijā. Tieši Stokholmā notika pirmais Obedience Pasaules čempionāts, kas tika noorganizēts par godu Zviedrijas uzņemšanai FCI. Zviedrijas noteikumi tika pieņemti par oficiālajiem FCI normatīviem šajā sporta veidā. 

 

Sacensībām nepieciešams 20 x 30 metrus liels laukums. Suņa paklausība tiek pārbaudīta, veicot šādus vingrinājumus: 

- izturība grupā (sēžot vai guļot);

- iešana blakus;

- vadīšana no attāluma;

- piesaukšana ar apstādināšanu un noguldīšanu;

- apstādināšana, apsēdināšana un noguldīšana kustībā;

- aporta pienešana norādītajā virzienā;

- priekšmeta izvēle (ar saimnieka smaržu);

- izsūtīšana norādītajā virzienā ar noguldīšanu un piesaukšanu;

- lēciens pāri barjerai un metāla aporta pienešana.

Par katru vingrinājumu tiek piešķirti punkti, kas tiek summēti. Vislielāko punktu skaita ieguvējs kļūst par uzvarētāju. 

 

Ar OBD var nodarboties jebkurš – nepastāv suņu šķirņu, auguma vai svara ierobežojumi. Sacensībās var piedalīties jebkuru šķirņu suņi, no pūdeļa līdz pat dogam. Svarīgs rādītājs ir suņa vēlme pildīt vingrinājumus un gan suņa, gan saimnieka apmierinājums par padarīto darbu. To var panākt, apmācot suni spēles formā, kas raisa viņā pozitīvas emocijas. Protams, tas aizņem ļoti daudz laika un sportistiem jāpieliek milzu pūles, lai padarītu sunim nodarbības maksimāli interesantas. Tomēr tas ir tā vērts: jūs iegūstat gudru, uzticīgu, dzīvespriecīgu un ideāli vadāmu draugu.

 

OBD sacensības norisinās 4 līmeņos (klasēs), atkarībā no suņa sagatavotības pakāpes. 

1. Nacionālā klase – kas it kā ir visvienkāršākā, bet vingrinājumi jāizpilda precīzi, sunim jāstrādā ar aizrautību un prieku. Nacionālajā klasē ietilpst sekojoši elementi:

• Attieksme pret svešiem cilvēkiem;

• Izturība grupā sēžot (1 minūte);

• Iešana blakus;

• Apguldīšana vai apsēdināšana kustībā;

• Apstādināšana kustībā;

• Piesaukšana;

• Barjeras pārvarēšana 

2. Obedience – 1;

3. Obedience – 2;

4. Obedience – 3 – starptautiskā klase ar visaugstāko vingrinājumu sarežģītības pakāpi. 

 

Apmācību vēlams uzsākt jau kucēna vecumā, bet, ja sunim ir priekšzināšanas elementārajā paklausībā, nav nekādu problēmu uzsākt treniņus arī vēlāk. Latvijā arī Bernes ganu suņi nodarbojas ar OBD un ir piedalījušies daudzās sacensībās. Visaktīvāk trenējas berniešu meitenes Ādažos, Valmierā un Jēkabpilī.

 

Informāciju par apmācību un treniņiem šajā interesantajā sporta veidā var iegūt, sazinoties ar:

• OBD treneri Vladislavu Akimovu (tel.29883662)  vai

• OBD apmācību trenera kandidāti Zaigu Zvirbuli (tel.26578087).

Veiksmi un uzņēmību Jums savu mīluļu apmācībā!