19.08.2018. Baltic Sennenhund Winner'2018

Latvijas Šveices kalnu suņu kluba organizētā specializētā izstāde

"Baltic Sennenhund Winner'2018"

notiks 2018.gada 19.augustā Jaunmārtiņos, Rīgas rajons

 

Ekspertīzi vadīs FCI Starptautiskais eksperts 

ANATOLI ZHUK (Baltkrievija)

Šķirnes: Bernes ganu suns, Lielais Šveices ganu suns,

 Apencellas ganu suns, Entlebuhas ganu suns

 

 

 NB! Izstāžu komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas ekspertu sarakstā!


Jums ir iespēja apmeklēt divas specializētās izstādes vienas nedēļas nogales laikā!

2018.gada 18.augustā Jaunmārtiņos notiks

Latvijas Šveices kalnu suņu kluba organizētā izstāde

"Kluba Uzvarētājs'2018"


 

Pieteikšanās

datums

 
 LKF biedriem (katrs nākošais suns) EUR

 Visi 

dalībnieki

 Visi dalībnieki

-abas izstādes

 Mazuļi, kucēni,

veterāni *

 Mazuļi, kucēni,

veterāni *

-abas izstādes

Audzētavu,

pēcnācēju,

pāru konkursi 

 Audzētavu,

pēcnācēju,

pāru konkursi 

-abas izstādes

 līdz 31.05.2018.  20 (18)  38 (34)  20 38   20  38
01.06.2018.-21.07.2018.  30 (28)   58 (54)  20 38 20  38 
22.07.2018.-31.07.2018.   50  100  50 100  50  100 

 *-mazuļu, kucēnu, veterānu reģistrācija bez atlaidēm!

 

Visiem suņiem jābūt mikročipa NR! Lūdzam ierakstīt to pieteikuma formā!

Sunim, kas piedalās izstādē ir jābūt reģistrētam Lauksaimniecības centra datu bāzē!

 

Informācija:

sennenlatvia@gmail.com; +371 29502206; +371 29590405

 Reģistrācija:

Kluba telpās, Elijas ielā 21, Rīgā, katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā

vai pa e-pastu: sennenlatvia@gmail.com

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

1. Precīzi aizpildīta izstādes pieteikuma lapa;

2. Ciltsrakstu kopija; OBLIGĀTI MIKROČIPS

3. Čempiona titula kopija, ja reģistrējat suni čempiona klasē;

4. Darba diploma kopija, ja reģistrējat suni darba klasē;

5. LKF gada maksājuma kartes kopija uz kuras rakstīts: „KARTE UZRĀDĀMA VEICOT MAKSĀJUMUS LKF”

6. Maksājuma uzdevumu kopija, ja reģistrāciju veicat internetā.

Par pieteikuma saņemšanas brīdi tiks uzskatīts datums, kad tiek saņemti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un Latvijas Šveices kalnu suņu kluba kontā ir ieskaitīta apmaksa pilnā apmērā! Pieteikums ar garantijas vēstuli netiek pieņemts!

 

 Kluba konts:

Latvijas Šveices kalnu suņu klubs

Reģ.Nr. 40008092681

Konta Nr. LV89HABA0551013186826

AS SWEDBANK (SWIFT: HABA LV22)

Lūdzam būt uzmanīgiem pārskaitot naudas summas!

Kļūdaini pārskaitīto naudas summu, klubs neatmaksā atpakaļ! 

Naktsmājas:

 Ir iespējams rezervēt istabiņas viesu namā "Jaunmārtiņi", 

vai arī rezervēt telšu vietas blakus izstādes teritorijai.

Informācija viesu nama "Jaunmārtiņi" mājas lapā!Latvian Swiss Mountain Dogs Club show

"Baltic Sennenhund Winner'2018"

"Jaunmārtiņi", Jaunmārupe, Rīgas rajons

  

The expert of the show is

FCI International Dog Show judge ANATOLI ZHUK (Belarus)

Breeds: Berner Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund,

Apenceller Sennenhund, Entlebuher Sennenhund

 

 

 NB! Show committee keeps the right to change the judge if necessary!


You have the opportunity to participate in

two speciality shows in one weekend at the same place!

18.08.2018. Jaunmārtiņi "Club Winner'2018"


ENTRY FEES

 

Entry forms

Entry dates  Foreign participants (every next dog), EUR
 All participants

All participants

- both shows

Babies, puppies,

veterans*

Babies, puppies,

veterans*

-both shows

 Breeders, Progeny,

Couple competitions

Breeders, Progeny,

Couple competitions

-both shows

till 31.05.2018. 35 (33) 68 (64)  35 68  35  68
01.06.2018.-21.07.2018. 40 (38)  78 (74) 35 68  35 68 
22.08.2018.-31.07.2018. 50 100 50 100 50 100

* - Babies, Puppies, Veterans - without discount!

 

All dogs should have microchip number, please add number to entry form!

 

Information: sennenlatvia@gmail.com, +371 29590405

Registration:

All documents must be send by e-mail: sennenlatvia@gmail.com

 

Our account:

Latvijas Sveices kalnu suņu klubs

Reģ.Nr. 40008092681

Konta Nr. LV89HABA0551013186826

AS SWEDBANK (SWIFT: HABA LV22)

 

Please specify in the payment: the precise name of the beneficiary as stated above, the dog's breed and name, as well as the name of the owner.

Foreign participants: upon to your choise payments may be arranged at the venue by the arrival according to the tariff of the date you submitted the Entry form with other necessary documents attached. In this case please fill in the Guarantee Letter

 

Be careful when transfer the money. Mistakenly transfered money is not payable back!

Accommodation

Dear show participants!

Jaunmartini is a very nice place not only for shows but for rest too. You have a good opportunity to reserve rooms there. For reservation you should write or call and do not forget to say that you are the dog show participants. The contact information is on Jaunmartini homepage. 

Welcome to Jaunmartini! - Website

 

Accommodation

Dear show participants!

'Vella dzirnavas' is a very nice place for rest. You have a good opportunity to reserve rooms there. For reservation you should write or call and do not  forget to say, that you are a  participant of the show.

 

The contact information: phone +371 26333807; e-mail: elitapulina@gmail.com