Kārtība, kas jāievēro audzētājiem un suņu īpašniekiem


Noteikumi pārošanas atļaujas saņemšanai

 1. Lai kuces īpašnieks saņemtu Pārošanas atļauju, kucei jāatbilst Latvijas Šveices kalnu suņu kluba Ciltsdarba nolikuma prasībām.
 2. Lai saņemtu pārošanas atļauju kuces īpašnieks iesniedz kluba ciltsdarba vadītājam sekojošu dokumentu kopijas:
 • biedra karte ar tekošā gada maksājuma uzlīmi;
 • labturības kursu beigšanas apliecība vai LKF kursa "Kinoloģijas pamati" beigšanas apliecība;
 • kucei jābūt reģistrētai Lauksaimniecības datu centra bāzē;
 • kuces ciltsraksti;
 • gūžu un elkoņu displāzijas testa rezultāti;
 • divi izstāžu novērtējumi "teicami", no tiem viens var būt junioru klasē un vismaz viens saņemts kluba izstādē vai starptautiskajā izstādē;
 • ja suns, ar kuru tiek pārota kuce, dzīvo Latvija, tad visi šie paši dokumenti jāiesniedz arī par suni (izņemot labturības kursu un Kinoloģijas kursu beigšanas apliecību);
 • audzētavas īpašnieks jebkurā gadījumā var iesniegt tikai kuces dokumentus.

      3. Kluba ciltsdarba vadītājs ar savu parakstu apstiprina Pārošanas atļauju un reģistrē Pārošanas                 atļauju kluba atļauju uzskaites grāmatā.

      4. Audzētājs / audzētavas īpašnieks paraksta Pārošanas atļauju, ar ko apliecina, ka ir iepazinies ar             tajā noteikto.

      5. Pārošanas atļauja ir derīga 30 dienas.

      6. Pārošanas atļauju aizpilda uzreiz pēc pārošanas un apstiprina ar parakstiem kuces un suņa                     īpašnieki.

      7. Aizpildītu pārošanas atļauju kuces īpašnieks iesniedz metiena komisijai pēdējās metiena                         apskates laikā.

      8. Ja kuce paliek tukša, aizpildītu Pārošanas atļauju iesniedz kluba ciltsdarba vadītājam 3 mēnešu               laikā no kuces pārošanas datuma.


Metiena kontrole

 1. Par metiena piedzimšanu jāziņo kluba Ciltsdarba vadītājai 3 dienu laikā! Ja kuce palikusi tukša, par to jāpaziņo 14 dienu laikā pēc plānotā dzemdību termiņa.
 2. Metiena apskate notiek divas reizes, pirmo reizi līdz kucēnu 5 dienu vecumam otro reizi - 8 nedēļu vecumā pēc kucēna identifikācijas ar mikročipu.Nepieciešamības gadījumā var veikt papildus apskates. Super Premium līmeņa audzētavai ir tiesības pašai veikt aktēšanu
 3. Metiena apskatei Ciltsdarba vadītāja nozīmē metiena apskates komisiju. Tās sastāvā jābūt vismaz diviem cilvēkiem, no kuriem vismaz vienai personai jābūt ar kinologa izglītību un šis cilvēks ar savu parakstu apskates aktā apliecina kucēnu fiziskās veselības stāvokli aktēšanas brīdī.
 4. Audzētāja pienākums ir veikt kucēnu attārpošanu un potēšanu atbilstoši vecumam un čipošanu 7-8 nedēļu vecumā.
 5. Pēdējā metiena apskatē audzētājs saņem no metiena apskates komisijas Kucēna atsavināšanas līgumus.
 6. Metiena apskates un komisijas transporta izdevumus sedz audzētājs. 
 7. Ciltsrakstu noformēšanai nepieciešamā informācija un dokumenti: parakstīta pārošanas atļauja, par katru kucēnu - kucēna pilns vārds, mikročipa nr., jaunā saimnieka vārds, uzvārds, pilna adrese.
 8. Kad klubs ir saņēmis visus dokumentus, informāciju un apmaksu, kluba Ciltsdarba vadītāja iesniedz dokumentus LKF Ciltsgrāmatas vadītājai LKF ciltsrakstu noformēšanai. 
 9. Kad Ciltsraksti ir gatavi, Ciltsdarba vadītājs tos saņem LKF birojā, reģistrē kluba Ciltsrakstu uzskaites grāmatā un pret parakstu nodot audzētājam vai jaunajam īpašniekam.

Latvijas Šveices kalnu suņu kluba

Ciltsdarba vadītāja

Solvita Štelmahere

tālr.: 29502206

e-pasts: shtelmahere@gmail.com